Leveransvillkor

Leveransvillkor för försäljning och leverans av produkter som faktureras av RMIG:s enhet i Sverige. För försäljning och leverans av produkter från RMIG Sweden AB, gäller för varje leverans, Allmänna Leveransbestämmelser NL01, om inte annat skriftligen överenskommits. Beställ ditt eget exemplar av Allmänna Leveransbestämmelser NL01 på info.se@rmig.com

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...