Kvalitet

Som verdens førende producent af perforerede produkter og leverandør til krævende industrier, hvor der stilles store krav, er det af afgørende betydning at kunne garantere levering af produkter af den rette kvalitet inklusiv relevant dokumentation.

Perforeret plade fra RMIG

Kunden kommer først

Det er vores mål at prioritere kunden først i alle aspekter af vores organisation. Det er et mål som vi understøtter ved konstant at revidere og opdatere vore forretningsprocedurer. Vi tilstræber at kunne tilbyde produkter og en service af højeste standard, både hvad angår kvalitet og pålidelighed. Ved at agere som partner helt fra starten tilstræber vi at leve op til vore kunders krav og forventninger.

Forretningsprocedurer

Hos RMIG identificerer og kontrollerer vi vore forretningsprocedurer. Vores stræben efter god kvalitet i hele virksomheden er en absolut forudsætning for vores fremtidige vækst, udvikling og succes. Vores forretningsmæssige fokus på kvalitet er baseret på den overbevisning, at vi kun kan fortsætte med at opfylde vore kunders behov gennem effektive, operationelle systemer, som er implementeret på ensartet vis, og som afspejler både kundens og virksomhedens behov.

Motiveret organisation

RMIG fastsætter strategier og mål, som kan kontrolleres. Disse er fælles for hele organisationen. Hvert led i organisationen involveres i og motiveres til at opnå disse mål, som revurderes årligt sammen med de relevante nøgletal (KPIs).
For at bevare og fortsat forbedre standarden, har RMIG introduceret et ensartet kvalitetsledelsessystem (QMS) i henhold til EN ISO 9001:2015.
 

RMIGs kvalitetspolitik

Målet for RMIGs kvalitetspolitik er at garantere en ensartet kvalitetspolitik og konstant forbedring, hvor det er muligt. Vi vil identificere og imødekomme vores kunders behov, tilstræbe at overgå deres forventninger og blive en forretningspartner gennem vores professionalisme, viden og erfaring.

Send en prisforespørgsel

RMIG Express

RMIG Mønsterkatalog

Efterbearbejdning