Ljudabsorberande skärmväggar

"WALL" och RMIG Richfon skärmväggar är inte enbart ljudabsorbenter utan fungerar även som en effektiv rumsavdelare.

WALL - ljudabsorberande skärmväggar

Bli hörd och få bättre akustik

"WALL" och RMIG Richfon skärmväggar kan användas för att avskärma mindre eller dela upp större områden, och på samma gång fungera som en effektiv ljudabsorbent.

Skärmväggarna tillåter enskilda medarbetare att koncentrera sig samt att undvika att bli störda av prat och buller på stora öppna områden. Skärmväggarna ger också möjlighet att lätt och flexibelt dela upp rum på nya sätt.

"WALL" ljudabsorberande skärmväggar

RMIG har designat om RMIG Richfon skärmväggar och anslagstavlor. Resultatet är "WALL", en produktserie som är förbättrad vad det gäller funktionalitet, storlek samt design.
Klicka på denna länk för mer information om "WALL" ljudabsorbenter.

RMIG Richfon

"WALL" och RMIG Richfon är ledande produkter inom den ljudabsorberande sektorn. RMIG Richfon är en väletablerad och erkänd produkt som har funnits på marknaden i många år.
Klicka på denna länk för mer information om RMIG Richfon ljudabsorberande skärmväggar

Offertförfrågan - beställning

RMIG Express

Mönsterkatalog

Perforering och mer...