JAKOŚĆ

Jako dla wiodącego światowego producenta i dostawcy wysokiej jakości produktów perforowanych do wymagających branż, kluczowe znaczenie ma zapewnienie jakości wraz z dokumentacją.

Wysokiej jakości blachy perforowane z RMIG

Klient jest na pierwszym miejscu

Naszym celem jest umieszczenie klienta zawsze na pierwszym miejscu w każdym aspekcie naszej organizacji, wsparcie przez cały czas przeglądu I aktualizacji naszych procesów. Staramy się oferować produkty i usługi, które spełniają najwyższe standardy jakości i niezawodności. Działając jako partner od samego początku staramy się zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

Najwyższa jakość procesów biznesowych

RMIG identyfikuje i kontroluje swoje procesy biznesowe. Nasze dążenie do całkowitej jakości w całej branży ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego, rozwoju i sukcesu firmy. Cała nasza działalność skoncentrowana na jakości opiera się na przekonaniu, że możemy jedynie zapewnić ciągłe zaspokajanie potrzeb naszych klientów poprzez efektywne systemy operacyjne realizowane w sposób spójny, odzwierciedlający potrzeby zarówno klientów jak i biznesu.

Zmotywowana organizacja

RMIG określa strategie i mierzalne cele dla całej organizacji. Wszystkie jej szczeble są zaangażowane i zmotywowane do osiągania celów, które są przeglądane raz do roku wraz z odpowiednimi kluczowymi wskaźnikiami wydajności (KPI).
W celu utrzymania i ciągłej poprawy standardów RMIG wprowadziła jednolity system zarządzania jakością (QMS) zgodnie z Normą EN ISO 9001:2015.
QMS to strategiczne narzędzie do realizacji naszej wizji biznesu, wartości i polityki.

Polityka jakości RMIG

Celem polityki jakości RMIG jest zapewnienie jednolitej polityki jakości oraz ciągłego ulepszania w miarę możliwości. Będziemy rozpoznawać i reagować na potrzeby naszych klientów, aby przewyższyć ich oczekiwania oraz stać się ich partnerem biznesowym poprzez nasz profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.

Zapytaj o cenę

Produkty standardowe

Katalog Wzorów Perforacji on-line

Więcej o perforacji ...